den svenska marknadenman gav aldrig upp. man lydde order. man uthärdade det som andra inte kunde uthärda


no poetryRSS 2.0